TRE W MEDIACH

NOWY ARTYKUŁ O ĆWICZENIACH TRE W MAGAZYNIE COACHING!!! czytaj więcej

„Co mówi twoje ciało?”czytaj więcej

„Aby stres nas nie zniszczył” czytaj więcej

„Lekarstwo na życie w stresie” czytaj więcej

Cztery ćwiczenia z drżenia – gazeta Miasto czytaj więcej

Uwalnianie ciała i umysłu – Ćwiczenia TRE – gazeta Miasto czytaj więcej

Trauma jako integralna część życia w kwartalniku „Być dla innych”  czytaj więcej

Centrum Pracy z Ciałem w gazecie Miasto czytaj więcej

Przejść Swój Rubikon – wywiad z Davidem Bercelim czytaj więcej