ZAKRES CERTYFIKOWANEGO SZKOLENIA TRE®

Zgłoszenia prosimy kierować pod adres e-mailowy:

biuro@centrumpracyzcialem.pl

Kontakt: tel. 608 613 989, www.tre-trauma.pl www.centrumpracyzcialem.pl

Po zgłoszeniu  mailowym prześlę ankietę zgłoszenia do wypełnienia i odesłania. Na  tej podstawie odbędzie się kwalifikacja  zgłoszenia na szkolenie. Po otrzymaniu akceptacji udziału w szkoleniu  proszę o przesłanie wpisowego 400 zł które gwarantuje miejsce na szkoleniu. *Ilość miejsc jest ograniczona 16 osób  decyduje kolejność zgłoszeń wraz z  wpłatą wpisowego.

Szkolenie obejmuje w szczególności:

Etap I

Moduł I – 3 dniowe szkolenie ( 18 godz.) dla psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, nauczycieli, fizjoterapeutów, pedagogów, pracowników medycznych, socjoterapeutów, terapeutów od uzależnień zainteresowanych poznaniem metody TRE® i wprowadzeniem jej do swojej praktyki zawodowej.

Tematyka :

– Anatomia, neurologia i fizjologia stresu i traumy
– Drżenia neurogeniczne
– Wprowadzenie do teorii poliwagalnej
– Reakcje obronne
– Pojęcia ugruntowania i mieszczenia
– Podstawy prowadzenia sesji indywidualnej i grupowej
– Indywidualny proces TRE®

Wymagania pracy własnej w procesie certyfikacji TRE® pomiędzy modułem I i II:

– Własny proces TRE® i opanowanie samoregulacji i integracji w TRE®
– 40 zapisów własnych sesji TRE®.
– min. 4 sesje indywidualne z praktykiem TRE®.
– Prowadzenie sesji koleżeńskich i  rodzinnych – zapisy sesji TRE®.
– Lektura książek „Zaufaj ciału” i „Obudźcie tygrysa”.

Etap II

Moduł II – 3 dniowe szkolenie ( 18 godz. )

Tematy :

– Pogłębienie wiedzy z modułu I
– Sprawdzenie postępu w doświadczeniu z pracy z TRE®
– Rola powięzi w TRE®
– Podstawowe interwencje – bez dotykania i z dotykaniem klienta
– Modyfikacje ćwiczeń TRE®
– Praca w obszarze: praktycznym, wiadomości i kompetencji uczestników
– Kwestie etyczne
– Metodyka pracy z grupą w ćwiczeniach TRE®
– Nauczanie autoregulacji osób ćwiczących TRE® w grupie
– Rozpoznanie sytuacji problemowych (np. dysocjacja) i sposoby postępowania
– Stosowanie interwencji gruntujących
– Instrukcje prowadzenia ćwiczeń TRE® w grupie

Etap III

MODUŁ III – 3 dniowy (18 godz.)

– Utrwala i pogłębia umiejętności praktyczne w stosowaniu ćwiczeń TRE® zarówno z klientem indywidualnym, jak i z grupą.

Etap IV

MODUŁ IV – 3 dniowy (18 godz.)

– Utrwala i pogłębia umiejętności praktyczne w stosowaniu ćwiczeń TRE® zarówno z klientem indywidualnym, jak i z grupą.

Wymagania do spełnienia w procesie certyfikacji TRE®:

– min. 4 superwizje z pracy indywidualnej plus superwizja certyfikująca (w tym 1 superwizja indywidualna z innym CT – licencjonowanym nauczycielem metody TRE® – Joanna Olchowik www.tre-trauma.pl oraz Elżbieta Pakoca www.tre-polska.pl )

–  min.4 superwizje z pracy z grupą (plus superwizja certyfikująca oraz  1 superwizja z pracy z grupą z innym CT – licencjonowanym nauczycielem metody TRE® – Joanna Olchowik www.tre-trauma.pl oraz Elżbieta Pakoca www.tre-polska.pl )

Elementy wymagane do ukończenia procesu certyfikacji w  prowadzeniu ćwiczeń TRE® (indywidualnie i z grupą):

– Fizyczne i emocjonalne ugruntowanie.
– Zademonstrowanie umiejętności bycia obecnym przy kliencie indywidualnym i grupowym w procesie TRE®.
– Znajomość zasad TRE®.
– Kompetencja w prowadzeniu klientów przez proces TRE® (indywidualny i grupowy).
– Umiejętność podążania za procesem klienta.
– Umiejętność postępowania w sytuacji zamrożenia, zalania lub dysocjacji. 

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia cyklu szkolenia ćwiczeń TRE® uprawniający do prowadzenia ćwiczeń TRE® indywidualnie i z grupą. Wzór certyfikatu jest opracowany wspólnie przez licencjonowanych nauczycieli metody TRE® w Polsce (Joannę Olchowik i Elżbietę Pakocę) i zatwierdzony jako wzór jednolity dla wszystkich szkoleń certyfikacyjnych TRE® w Polsce.

Cały program szkolenia powinien być zrealizowany w ciągu roku.

Na szkolenie należy zgłosić się wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy (POBIERZ)  na adres e-mailowy: biuro@centrumpracyzcialem.pl oraz przesłać zaliczkę lub całą kwotę na rachunek:

Centrum Pracy z Ciałem
Joanna Wołoszczuk
ul. Austriacka 1
75-430 Koszalin
Nr konta: 73 1240 1428 1111 0010 4799 9793

TRE® jest chronione prawem patentowym i należy do dr David’a Berceli, który jest autorem tej metody.

Uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia TRE®, uprawniający do korzystania z metody TRE® indywidualnie i w pracy z grupą.

Wzór certyfikatu jest opracowany wspólnie przez licencjonowanych nauczycieli metody TRE® i zatwierdzony jako wzór jednolity dla wszystkich szkoleń certyfikacyjnych TRE® w Polsce.

Z wydaniem certyfikatu związana jest opłata 75$, która jest jednocześnie roczną opłatą za wpisanie na światową listę Providerów TRE® na www.traumaprevention.com

Każdy uczestnik szkolenia jest rejestrowany na www.trecertificationenrollment.com Opłatę wnosi nauczyciel.

Szkolenie TRE realizowane jest na podstawie umowy licencyjnej z Davidem Bercelim, prowadzone jest zgodnie z międzynarodowymi standardami i podlega stałej superwizji.

Na tej stronie www.tre-trauma.pl w zakładce CERTYFIKOWANI W TRE® znajdują się informacje o osobach, które uzyskały certyfikat TRE®, co oznacza, że pomyślnie odbyły wymagane szkolenia, odbyły praktykę własną TRE®, sesje indywidualne TRE® oraz pracowały w superwizji indywidualnej i grupowej. Jedynie one mogą pracować z TRE®. Chcemy w ten sposób zadbać
o bezpieczeństwo pacjentów i zagwarantować im korzystanie z najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych w pracy z TRE®.

WYMAGANA LEKTURA

  1. Berceli David, Zaufaj ciału. Ćwiczenia, które uwalniają traumę, stres i emocje (TRE), 2011 Ośrodek Bioenergetycznej Pracy z Ciałem, Pomocy i Edukacji Psychologicznej Joanna Olchowik.
  2. Berceli David, płyta DVD, Zaufaj ciału. Ćwiczenia, które uwalniają traumę, stres i emocje (TRE) (DVD – zamówienie ze strony www.bioenergetykalowena.pl polskie wydanie 2012 przez Ośrodek Bioenergetycznej Pracy z Ciałem, Pomocy i Edukacji Psychologicznej Joanna Olchowik ).
  3. Berceli David, TheRevolutionary Trauma Release Process: Transcend Your Toughest Times, Namaste Publishing, Vancouver, British Columbia, 2008 (książka – zamówienie przez Amazon).
  4. Berceli David, The Revolutionary Trauma Release Process: Transcend Your Toughest Times, Namaste Oublishers, Vancouver, British Columbia, 2008 (DVD – zamówienie przez Amazon).

Inne książki, które mogą zainteresować uczestników (opcjonalne):

  1. Keleman Stanley, Your Body Speaks Its Mind, Center Press, California, 1975.
  2. Jamey Chris, Concise Book of Muscles, Lotus Publishing, Berkeley, California, 2003.
  3. Lowen Alexander, Bioenergetyka, Ośrodek Bioenergetycznej Pracy z Ciałem, Pomocy
    i Edukacji Psychologicznej Joanna Olchowik 2011.