SUPERWIZJE INDYWIDUALNE TRE®

Superwizja szkoleniowa indywidualna TRE®  przeznaczona jest dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu moduł I lub moduł II w zakresie stosowania ćwiczeń TRE®. Może odbywać się osobiście – live superwizja z supervisorem na sesji TRE® , lub sesja może zostać nagrana i przekazana na superwizję na nośniku elektronicznym i następnie omówiona za pośrednictwem skypa.

Superwizja indywidualna jest kolejnym etapem szkolenia w drodze do certyfikacji TRE®. Jest ona dla szkolących się w stosowaniu TRE® obowiązkowa. Superwizja indywidualna pogłębia doświadczenie w pracy z TRE® z inna osobą lub grupą. Daje wgląd we własny proces i jego ingerencję w proces TRE® innej osoby lub grupy. Pogłębia również zrozumienie metody TRE® i jej praktyczne stosowanie.

Superwizja indywidualna szkoleniowa odbywa się w terminie pomiędzy warsztatami szkoleniowymi a superwizjami grupowymi lub po superwizji grupowej w zależności od własnego procesu i gotowości do pracy z innymi.

W superwizji indywidualnej szkoleniowej mogą wziąć udział również osoby, które są certyfikowane w TRE® lub w procesie certyfikacji TRE® wcześniejszych szkoleń lub innych certyfikowanych szkoleń TRE® w celu utrwalenia i pogłębienia wiedzy o TRE® i spełnienia formalnych wymagań certyfikacji TRE®.

 Koszt superwizji indywidualnej – 150 zł.