SUPERWIZJE GRUPOWE TRE®

Superwizja grupowa szkoleniowa (I i II) jest przeznaczona dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu moduł I i moduł II. Jest ona kolejnym etapem szkolenia w drodze do certyfikacji i jest dla szkolących się w stosowaniu TRE®, obowiązkowa.

Na superwizji szkoleniowej grupowej pogłębiamy wiedzę o pracy z TRE®, omawiamy dotychczasowe doświadczenia w TRE®, pracujemy ze sobą w diadach, triadach lub grupach w TRE®. Superwizja grupowa szkoleniowa odbywa się w terminie około 3 miesięcy po ukończeniu warsztatu wprowadzającego moduł I oraz warsztatu moduł II.

W superwizji grupowej szkoleniowej mogą wziąć udział również osoby, które są certyfikowane w TRE® lub w procesie certyfikacji TRE® wcześniejszych szkoleń lub innych certyfikowanych szkoleń TRE® w celu utrwalenia i pogłębienia wiedzy o TRE® i spełnienia formalnych wymagań certyfikacji TRE®.