SZKOLENIE TRE

Program szkoleniowy Certyfikacji TRE® (ang. TRE® Certification) pozwala osobom pochodzącym z różnych środowisk zawodowych i edukacyjnych zdobyć wiedzę i umiejętności, w jaki sposób bezpiecznie, z poszanowaniem historii i indywidualności pacjenta stosować ćwiczenia TRE®. Ukończenie wszystkich etapów i uzyskanie certyfikatu uprawnia do stosowania metody TRE® w ramach własnej praktyki.

ZAKRES CERTYFIKOWANEGO SZKOLENIA TRE®
CERTYFIKOWANE SZKOLENIE TRE® – TERMINY
SUPERWIZJE GRUPOWE TRE®
SUPERWIZJE INDYWIDUALNE TRE®
WARSZTATY 1-DNIOWE TRE®                                                                                                            UŻYTECZNE INFORMACJE