ŚCIEŻKA ROZWOJU W TRE

Drodzy Facilitatorzy, Praktycy i Providerzy

Jak wszystko w naszym życiu tak i TRE® – zmienia się, podlega ewolucji, rozszerza o nowe możliwości, doprecyzowuje. Obszarów tych zmian jest dużo. Tak samo dużo, jak miejsc w których TRE® może być pomocne.

Dla Davida Berceli TRE® to dzieło życia, nad którym wciąż pracuje, doskonali tak, aby stało się narzędziem pracy sprawdzonym, przetestowanym, wspartym naukowymi badaniami. W tym celu kontaktuje się osobami z różnych dziedzin nauki konsultując swoje doświadczenia i spostrzeżenia. Dzięki temu TRE® staje się z miesiąca na miesiąc coraz mocniejszą i coraz bardziej przetestowaną metodą.

Aby David mógł poświęcić się tej pracy, powstała organizacja non-profit TRE® FOR ALL, której zadaniem jest zrzeszanie ludzi do pracy nad metodą. W skład tej grupy osób wchodzą zarówno lekarze, psychologowie jak i przedstawiciele innych profesji. TRE® FOR ALL odpowiada bowiem także za kwestie marketingowe, organizacyjne, formalno-prawne (TRE® jak wiecie jest znakiem zastrzeżonym a szkolenia są licencjonowane). Dzięki działalności tej grupy osób (głównie z USA) David może się skupić na doskonaleniu jakości metody.

Umiejętność uruchomienia wibracji, to nie jest wszystko, czego obecnie oczekujemy od dobrze wyszkolonej osoby.

Rezultatem powyższych działań jest kładzenie coraz większego nacisku na jakość usług oferowanych przez dotychczasowych (i przyszłych) TRE® Providerów i pojawiła się potrzeba wyłonienia spośród nich osób zaawansowanych. Pierwszym krokiem było usystematyzowanie i zunifikowanie szkolenia. Obecnie wygląda ono identycznie na całym świecie, dzięki materiałom i licencji jaką trzeba posiadać aby być nauczycielem tej metody.

Struktura TRE® będzie w najbliższym czasie wyglądać tak, jak to prezentuje poniższa tabela (poczynając od stopnia najwyższego):

1 David Berceli
2 TST (zespół wspierający DB
zaawansowani nauczyciele i superwizorzy)
3 Nauczyciele TRE®
4 Mentorzy TRE®
5 Zaawansowany TRE® Provider
6 TRE® Provider

 

Jak widać w strukturze pomiędzy Nauczycielami TRE® a TRE® Providerami pojawił się nowy stopień: Zaawansowany TRE® Provider. Może nim zostać osoba, która:

– Od co najmniej 2 lat jest TRE® Providerem

– Raz do roku bierze udział w zajęciach grupowych (warsztaty, superwizje) prowadzone przez Nauczycieli TRE®

– W ciągu roku korzysta minimum z 4 superwizji indywidualnych u Nauczyciela TRE®

Tylko Zaawansowany TRE® Provider będzie miał prawo do prowadzenia sesji indywidualnych z osobami będącymi w trakcie szkolenia.

Mentor to osoba, która będzie miała indywidualną ścieżkę rozwoju we współpracy z Nauczycielem TRE®. Tak przeszkolona osoba będzie mogła superwizować szkolących się (obecnie, to prawo ma jedynie Nauczyciel TRE®).

Kwestią niezwykle ważną dla wszystkich osób korzystających z TRE® superwizje. Z tej metody ewaluacji własnej pracy korzystają psychologowie, psychoterapeuci, coachowie czyli osoby pracujące z ludźmi w jakikolwiek sposób dotkniętych przez stres, traumę czy też inne psychiczne doświadczenia. O tym, jak ważne jest to narzędzie, niech świadczy fakt, że nawet tak doświadczony Nauczyciel TRE jak Heiner Steckel (numer 1. w Europie) superwizuje swoją pracę u Davida. Superwizja pozwala wciąż się rozwijać i weryfikować swój warsztat pracy.

My, polscy Nauczyciele TRE®, nasze zadanie rozumiemy przede wszystkim jako wspieranie Waszego rozwoju i dbanie o jakość metody w naszym kraju. Dlatego wciąż szkolimy i superwizujemy się same, zapraszamy innych nauczycieli i specjalistów z zagranicy.

Do  Polski planujemy zaprosić na zaawansowe superwizje TRE® i szkolenia TRE® innych międzynarodowych nauczycieli metody  TRE®: Joan Mc Donald, Heinera Steckela oraz Chrisa Balsleya.

Zachęcamy przede wszystkim Was samych, do bycia dla siebie wsparciem. Niezwykle istotne jest, abyście znali się nawzajem, zwłaszcza jeśli pracujecie blisko siebie, niezależnie od tego, u kogo zdobyliście certyfikat. To jest bardzo ważne zarówno z powodów edukacyjnych jak i etycznych, ponieważ pojawiają się przypadki używania TRE® przez osoby nieuprawnione, co patrząc na to przez jakości usług zdecydowanie niszczy postrzeganie metody. Bez Was i Waszego zaangażowanie ta jakość się nie obroni.

Dobrym sposobem by się poznać jest umieszczenie swoich danych na naszych stronach www.tre-trauma i www.tre-polska (bezpłatnie) jak również na stronie Davida. Zainteresowani zamieszczeniem danych na stronach polskich proszę o przesłanie emaila: info@tre-trauma.pl  i tre@tre-polska.pl o treści: „wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych na stronach www.tre-trauma i www.tre-polska”. Po otrzymaniu emaila skontaktujemy się z Państwem w celu uzupełnienia wpisu na stronach. Podanie informacji o sobie ułatwi Wam odnalezienie siebie nawzajem, jak również odnajdą Was klienci, którzy coraz częściej weryfikują i sprawdzają referencje osób z którymi pracują.

Obecność na oficjalnej stronie TRE® jest także istotna ze względu na umacnianie pozycji polskich TRE® Providerów zarówno w kraju jak i na świecie. Wynegocjowana dla Polski roczna stawka wynosi 25$ za rok ( zamiast 75$). Dużo łatwiej będzie nam zapraszać twórcę metody do kraju w którym widać, że TRE® żyje i rozwija się.

Mamy nadzieję, że okres wakacyjny był dla Was czasem wypoczynku i radosnego korzystania z dobrodziejstwa TRE®. Pamiętajcie o zasadzie: “kto się nie rozwija, ten się cofa”. Zachęcamy do korzystania z możliwości rozwijania się w TRE® z korzyścią dla Was, metody i ludzi, którzy potrzebują uzdrowienia z traumy.

Z uznaniem dla odwagi rozwijania siebie poprzez TRE®

Niech moc TRE® będzie z Wami!