TWÓRCA METODY

DAVID BERCELI

davidberceli

Ćwiczenia (TRE) z ang.trauma releasing exercises, czyli ćwiczenia które uwalniają traumę, stres
i emocje to metoda redukcji stresu, uwalniania napięć oraz uzdrawiania, która ma swe korzenie
w Analizie Bioenergetycznej dr. Alexandra Lowena. W Polsce w 2011 i w roku 2013 w Centrum Pracy z Ciałem w Koszalinie odbyła się I i II edycja szkoleniowe ćwiczeń TRE prowadzona przez Davida Bercelego.

David Berceli uznaje ciało za największego sprzymierzeńca w procesie leczenia traumy. Kluczem do sukcesu w leczeniu jest uaktywnienie naturalnych mechanizmów odzyskiwania równowagi fizycznej, które bezpośrednio przekazują ciału informację, że może ono powrócić do stanu spokoju
i odprężenia.

Od 1994 roku David Berceli jest psychoterapeutą CBT w Analizie Bioenergetycznej ,
w Międzynarodowym Instytucie Analizy Bioenergetycznej w Hiszpanii. – Rozwinął podejście analityczne Analizy Bioenergetycznej poprzez połączenie wglądu w procesie psychoterapii
z wrażliwością ciała, w swojej pracy podkreśla jedność ciała, umysłu i ducha zdeterminowanych psychosomatycznymi wzorcami napięć w ciele.

Od 2007 jest Doktorem Nauki Opieki Społecznej , Arizona State University, Magister Teologii (MA) 1987,State University of New York – Maryknoll School of Theology Ossining, New York, Magister Arabistyki I Islamistyki (MA) 1984(Pontifical Institute for Arabic & Islamic Studies)Roma, Italia Neuroterapeuta, instruktor terapii naturalnych i masażu, certyfikat w obszarze traumatologii 2005, Traumatology Institute Tallahassee, Florida , Certifikat – instruktora masażu 1998 Reilly School of Massage TherapyVirginia Beach, Virginia.

Rozwinął i rozpowszechnił programy leczenia traumy poprzez organizację warsztatów terapeutycznych i szkoleniowych, programu edukacji o traumie i superwizji w celu wykształcenia personelu zawodowego zajmującego się leczeniem skutków traumy.

Jest założycielem Organizacji Leczenia Traumy i Ochrony Zdrowia oraz międzynarodowym coachem d/s traumy . Rozwinął programy leczenia traumy dla organizacji, których pracownicy są narażeni na przeżywanie traumy na skutek pracy w środowisku szczególnie narażonym na traumę. Zaprojektował, zorganizował, oraz wprowadził całościowy program leczenia traumy i zarządzania stresem dla Międzynarodowych Organizacji Humanitarnych, Rządowych i pozarządowych, (NGO).- prowadził szkolenia i superwizję dla osób zajmujących się ochroną zdrowia i działaniem na rzecz leczenia traumy. Programy były prowadzone w Etiopi, Eritrea, Israel, Kenya, Northern Ireland and Sudan.

Przynależność zawodowa do organizacji:

Międzynarodowy Instytut Analizy Bioenergetycznej (IIBA)

Akademia Traumatologii (AT)

Amerykańska Organizacja Psychoterapeutycznej Pracy z Ciałem (USABP)

Organizacja skupiająca zawodowych masażystów i terapeutów pracy z ciałem (ABMP)

Znajomość języków: arabski, włoski, francuski

Obszary specjalizacji:

– Zespół Stresu pourazowego; komunikacja bez przemocy, wielokulturowa edukacja w skali micro/makro , interwencja kryzysowa, rozwiązywanie konfliktów,

– terapia indywidualna i grupowa w analizie bioenergetycznej

– rozwinięcie i wdrożenie programu dotyczącego leczenia traumy

– rozwijanie świadomości traumy

– edukacyjne i somatyczne techniki psychoterapii

– wprowadzenie programów radzenia sobie ze stresem i traumą (ambasady i konsulaty)

– opracowanie programów wychodzenia z traumy w przypadku miejscowych organizacji izraelskich i palestyńskich

– działanie na rzecz pracowników opieki społecznej, wspomaganie ich działań celem zmniejszeniu stresu powstającego w wyniku wykonywania przez nich pracy zawodowej z jednostkami i społecznościami, które przeżyły traumę

– superwizja psychoterapeutów, pracowników opieki społecznej, psychologów i personelu paramedycznego

– pomoc osobom uzależnionym od alkoholu

– pomoc skierowana dla ofiar wojny

– wdrożenie technik masażu typu: masaż osteopatyczny, psychoterapeutyczny, neuromięśniowy i szwedzki

– promowanie podejścia integracji ciała, umysłu i ducha w rozwiązywaniu problemów natury psychicznej

– negocjator w konfliktach kryzysowych -doświadczenie międzynarodowe

Bahrain, Sudan,Terapeuta leczenia skutków traumy 1999-2002

Kenya, Ethiopia, Uganda, Northern Ireland, Chile, Bolivia ,Lebanon 1999-2004

Trauma and Conflict Resolution Consultant, Israel Conflict Resolution Consultant 1995-1997,

Książki i Monografie:

 1. Berceli, D. (2008). The revolutionary trauma release process: Transcend your toughest times. Namaste Publishers, Vancouver, Canada.
 1. Berceli, D. (2005). Trauma releasing exercises: A revolutionary new method for

stress/trauma recovery. Charleston, S.C: Book Surge Publishers.

 1. Berceli, D. Trauma Recovery Assessment and Prevention Services. 5350 E. Deer Valley Dr.

Phoenix, AZ. 85054.

Publikacje:

 1. Berceli, D., & Napoli, M. (2006). A Proposal for a Mindfulness-Based

Trauma-Prevention Program for Social Work Professionals. Complementary Health

Practice Review, 11(3), 153-165.

 1. Okamoto, S., LeCroy, C., Tann, S., Rayle, A., Kulis, S., Dustman, P., & Berceli, D. (2006).

The implications of ecologically based assessment for primary prevention with

indigenous youth populations. The Journal of Primary Prevention. 27, 155-170.

Inne:

 1. Koch, L. & Berceli, D. (2005). The Iliopsoas muscle: A bio-reverent approach. Massage,

114, 74-82.

 1. Koch, L. & Berceli, D. (2005). The Psycho-emotional aspects of the Iliopsoas muscle.

Massage, 115, 106-113.

 1. Berceli, D. (2000). Missionaries in trauma. Irish Missionary Union Report, 11, 3-4.
 1. Berceli, D. (1999). Embodying politics: Recovering from political violence. Bioenergetic

Analysis, 10, 18-20.

 1. Berceli, D. (1999). Trauma and the startle reflex: Its creation and resolution. Bioenergetic

Analysis, 10, 22-24.

Publikacje bieżące:

 1. Napoli, M., & Berceli, D. The art of effective communication: Mindfulness and family

therapy. Will be submitted to: Family Social Work Journal.

Publikacje video:

 1. Berceli, D. (2008). The revolutionary trauma release exercises: Transcend your toughestimes. Namaste Publishers, Vancouver, Canada.
 1. Rabin, M. (2005). One hour television interview. David Berceli’s Trauma Releasing

Exercises (TRE). A Better World Media. Manhattan, New York.

 1. Berceli, D. (2004). Trauma Releasing Exercises (DVD): A self-help trauma recovery

methodology. Trauma Recovery Assessment and Prevention Services (TRAPS). 5350 E.

Deer Valley Dr. #1412, Phoenix, AZ. 85054.

 1. Berceli, D. (2001). Pathway to Healing. (VHS). 90 minute video of a self-help trauma

recovery process. Trauma Recovery Assessment and Prevention Services (TRAPS).

David Berceli CV: http://www.bioenergetykalowena.pl/files/media/pliki/cvberceli1.pdf