TRE® i PTSD

„Uwalniamy coś nie po to aby zapomnieć lub wybaczyć, lecz po to aby uwolnić energię przeszłości, odzyskać życie w teraźniejszości – konieczne by móc wkroczyć w nową przyszłość” (Holloway 2002)

Co to jest trauma?

Trauma to ostry, nagły uraz (szok), doświadczenie, które przewraca nasze życie do góry nogami, oznacza poziom ekstremalnego stresu, który może doprowadzić do poważnych zaburzeń somatycznych i psychicznych.

Wydarzenia traumatyczne niejednokrotnie pozostawiają ślad w psychice w postaci urazu psychicznego. W traumie pojawia się poczucie bezsilności i bezradności, wzbudzające uczucia strachu i przerażenia w obawie o utratę bezpieczeństwa fizycznego, które może spowodować zaburzenia psychiczne i somatyczne.

Stresory traumatyczne to sytuacje zagrażające bezpieczeństwa człowieka.
Do stresorów traumatycznych zaliczamy wydarzenia katastrofalne: klęski żywiołowe
i ataki terrorystyczne, wojnę, jak również ciężkie nadużycie emocjonalne, fizyczne lub seksualne w dzieciństwie, zaniedbanie, zdrada lub porzucenie w dzieciństwie, poważne choroby, gwałt, utrata rodziców w dzieciństwie, śmierć bliskiej osoby doznanie przemocy lub bycie świadkiem przemocy.

Traumą może być nawet to , że wykonujemy zawód obciążony dużą odpowiedzialnością lub pomagamy innym słuchając ich opowieści o ciężkich przeżyciach, co może być dla nasze ciała traumatyzujące (traumatyzacja zastępcza).

Trauma sama w sobie nie jest wydarzeniem tylko reakcją na nią, trauma to fizjologia, nie psychologia. Nie ma czasu na myślenie, nasze pierwotne reakcje na traumę są instynktowne.

Trauma to każde wydarzenie, które przytłacza nasze naturalne mechanizmy radzenia sobie ze stresem. Traumatyczne zdarzenia życiowe, na które nie mieliśmy wpływu i były zagrażające naszemu życiu są zapisane w ciele. Poprzez ćwiczenia TRE odnajdujemy je w ciele i za ciałem podążamy aby je z niego uwolnić.

PTSD- Zaburzenie Stresu Pourazowego – rodzaj zaburzenia lękowego będącego skutkiem przeżycia traumatycznego wydarzenia. Zaburzenie lękowe spowodowane przez stres o dużej sile, powodujący kryzys psychiczny, przekraczający ludzkie przeżywanie . Jest to opóźniona lub przedłużona reakcja. Początek zaburzenia występuje po okresie latencji, który może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Często na skutek intensywnej emocji lub urazu czaszkowego, wywołanego wypadkiem lub jednorazową katastrofą (trzęsienie ziemi, pożar, itd.), człowiek przejawia mniej lub bardziej trwałe objawy zaburzeń psychicznych.

DSM-5, czyli V edycja Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Diagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych) na pierwszym miejscu wśród kryteriów PTSD (Posttraumatic Stress Disorder) wymienia jako stresory (zdarzenia wywołujące stres) trzy rzeczy: zagrożenie utraty życia, poważne zranienie i przemoc seksualną.

Objawy PTSD:

 • Reminiscencje tzw flashbacks i koszmary senne
 • poczucie odrętwienia i otępienia uczuciowego
 • izolacja od innych ludzi
 • niezdolność do przeżywania przyjemności
 • unikanie działań i sytuacji, które mogłyby przypomnieć przebyty uraz
 • stan nadmiernego pobudzenia wegetatywnego z nadmierną czujnością
  i wzmożoną reaktywnością na bodźce oraz bezsennością
 • lęk
 • alkoholizm
 • amnezja, astenia
 • depresja
 • myśli samobójcze

Jeżeli zauważysz u siebie wymienione objawy, nie zwlekaj i zwróć się do certyfikowanej osoby pracującej z TRE po pomoc. Ciało jest sprzymierzeńcem w leczeniu traumy i PTSD, lecz trzeba jemu pomóc. Nasze ciała jako żywe organizmy wiedzą ,że jesteśmy w stanie doświadczać największych tragedii i wychodzić z nich. To tylko nasze ego chce unikać wybaczenia i dojścia do równowagi psychicznej. Ego kurczowo trzyma się dawnych krzywd. Powodem tego jest strach przed ponownym zranieniem lub doświadczeniem śmierci. Pierwszym ciosem wymierzonym w naszą egzystencję była trauma, drugim lęk przed ponownym jej przeżyciem. Zdrowie fizyczne i psychiczne ulegnie pogorszeniu, gdy tkwimy w energii traumy i PTSD zbyt długo. Jesteśmy biologicznie wyposażeni w instynktowne mechanizmy uwalniania się od przeszłości i pozwolenia sobie na rozwój. Takie jest prawo ewolucji a TRE poprzez swoją prostotę nam to umożliwia.