TRE i coaching

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga indywidualnym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Istotą coachingu jest założenie, że osoba coachowana (klient) jest z natury kreatywna i pełna pomysłów, a zadaniem coacha jest wydobycie tych umiejętności, zasobów oraz ułatwienie dochodzenia do rozwiązań i strategii działania.

Regularne stosowanie ćwiczeń TRE pomaga w regulacji poziomu stresu, co wpływa na osiąganie lepszych wyników w pracy. Dzięki ćwiczeniom zwiększamy swoje wewnętrzne zasoby i wpływamy na rozwój kreatywności. TRE wspiera w przechodzeniu przez zmianę. Zmiana przekonań, postaw, a co za tym idzie zachowań i życia, jest efektem stosowania ćwiczeń. TRE pomaga wzmacniać umiejętności, które pomogą nam w osiąganiu celów i zaadaptowanie się w zmianie.