TRE® i psychoterapia

Ćwiczenia TRE® nie są psychoterapią. Są one przeznaczone dla każdego, kto ma wystarczająco zintegrowane i stabilne ego, aby w dowolnym momencie swojego życia  korzystał z tych ćwiczeń rozluźniając napięcia w ciele. Dlatego taką uważność przywiązujemy do nauczenia każdego pacjenta samoregulacji. Jednak nie każdy z nas ma wystarczające zasoby w sobie aby te ćwiczenia stosować samodzielnie. Traumy pozamykane w ciele utworzyły blokady, które potrzebują czasu i wsparcia aby ciało mogło uwolnić pozamykane uczucia. Czasami okazuje się, że sami nie jesteśmy w stanie zintegrować pojawiających się uwolnionych emocji. Oznacza to, że potrzebujemy wsparcia osoby w postaci terapeuty, który pomoże nam zintegrować pojawiające się emocje i towarzyszące temu obrazy. Nie ma potrzeby, aby był to terapeuta pracujący z ciałem. Istnieje wiele  sposobów pracy z ciałem, integrujących aspekty mięśniowe, behawioralne i sensoryczne bez konieczności dotyku i naruszania integralności cielesnej. Podczas leczenia urazów traumatycznych jest to niezwykle istotne, aby pomagając  wzbudzić w pacjencie świadomość jedności ciała i umysłu . Nie da się wyleczyć traumy tylko przez umysł, jedno bez drugiego nie ma racji bytu. Umysł poza ciałem nie istnieje. Trauma zmienia nasza neurofizjologię, zmienia i  ciało i  umysł. Człowiek  potrzebuje się w tej nowej neurofizjologii  odnaleźć i uwolnić energię nierozładowanej traumy  aby uspokoić umysł. Po traumie jesteśmy innymi osobami, już nigdy życie nie będzie takie same co jednak nie oznacza, że zawsze pozostaniemy w traumie. Praca z ciałem i umysłem pomaga nam nadać nową wartość i sens traumy, aby iść w życie dalej  i podejmować zadania życiowe, a nie ugrzęznąć  w niekończącym się cierpieniu.

Ćwiczenia TRE® mają nieoceniona rolę w zwiększeniu efektywności  procesu psychoterapeutycznego z pacjentem i znacznie go przyspieszają,  a w przypadku ugrzęźnięcia na jakimś etapie terapii pomagają ruszyć z miejsca. Sesje TRE® z pacjentem prowadzone są  jako oddzielne spotkania i nie są łączone z terapią na jednej sesji. Czasem stosuję TRE® jako cykl kilku oddzielnych spotkań, czasem jako spotkania pojedyncze. Zachęcam też pacjenta do korzystania z tych ćwiczeń poprzez prace w grupie , gdy jest na to gotowy. Pojawiający się materiał w czasie sesji TRE® służy integracji na spotkaniu  terapeutycznym. Terapeuta jest nie tylko kontenerem pojawiających się uczuć i  obrazów omawianych w czasie sesji,  ale  wzbudza w bezpieczny  i adekwatny sposób  dla specyfiki pacjenta  świadomość ciała i jego reakcji tworząc bezpieczny kontekst  terapeutycznej relacji. W przypadku somatycznych zaburzeń związanych z urazem psychicznym  potrzebujemy języka aby nadać im sens, zrozumieć ich znaczenie, wydobyć komunikat i nauczyć się nowego reagowania. PTSD to nie tylko zaburzenie psychiczne ale zaburzenie z ważnymi składowymi somatycznymi aspektami. W moich osobistych działaniach terapeutycznym w dużym stopniu posługuję się w terapii  z pacjentem po traumach relacyjnych ćwiczeniami TRE® i coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu , że nie można oddzielić terapii traumy od pracy z ciałem. Ćwiczenia TRE® pomagają mi zrozumieć ciało pacjenta i to, co ono mi przekazuje. Co niekoniecznie jest tym co do mnie mówi. Ćwiczenia TRE® są łatwe do nauczenia i stosowania, przynoszą szybkie efekty terapeutyczne ale stosowanie bez zrozumienia ich istoty może  przynieść wiele szkód i prowadzić do retraumatyzacji pacjenta. W moim poczuciu  ćwiczenia TRE® są naturalnym pomostem pomiędzy psychoterapią werbalną, a psychoterapią pracy z ciałem, skutecznym narzędziem leczenia traumy. Dlatego bardzo zachęcam do nauczenia się korzystania z ich potencjału  w czasie szkolenia TRE® i wzbogacenia swojego warsztatu psychoterapii o  pracę z ciałem poprzez TRE®.