DRŻENIA NEUROGENICZNE

Drżenia neurogeniczne w ćwiczeniach TRE (trauma release exercises)

– ćwiczenia uwalniające traumę, stres i emocje

Ćwiczenia TRE są metodą w której poprzez specjalnie dobrane ćwiczenia powodujemy, że ciało zaczyna drżeć. Te drżenia wywołane są celowo poprzez ćwiczenia, aby pozwolić ciału doświadczyć rozluźniających je właściwości. Większość z nas zna te mimowolne drżenia i ich doświadczyła w sytuacjach intensywnego przerażenia, szoku lub traumy, jak również w momentach silnego stresu związanego z wystąpieniem publicznym , czy też w chwilach wielkiej radości i ekscytacji. Mówimy czasami opisując doświadczane wrażenia lub widziane reakcje: trzęsie się jak osika, kolana się pode mną ugięły, trzęsący głos czy też drżący podbródek jako reakcję na odpowiedź mimowolną naszego ciała.

W wyniku silnego stresu nasze ciało wchodzi w stan reakcji walki lub ucieczki poprzez napięcie mięśni i mobilizację do działania. Kulimy się w sobie chroniąc najwrażliwsze organy ciała przed urazem (serce, podbrzusze, klatkę piersiową), lub nawet przed śmiercią. Kiedy traumatyczne wydarzenie mija, ciało poprzez mimowolne drżenia neurogeniczne powoli powraca do równowagi. Drżenie jest u człowieka wrodzoną reakcją centralnego układu nerwowego, genetycznie w nim zakodowaną jako naturalny mechanizm uwalniania głębokich napięć w mięśniach. Jest to sposób i jednocześnie sygnał dla organizmu, że niebezpieczeństwo minęło i organizm może powrócić do stanu homeostazy i relaksacji.

Neurogeniczne drżenia są wrodzone dla wszystkich ssaków i łatwo je zaobserwować. Koń po upadku drży, Pies w dystresie trzęsie się, podobnie gazele, króliki i inne zwierzęta po próbie ataku drapieżnika na nie. Podobnie drżą ludzie po przeżyciu różnych traumatycznych sytuacji ; trzęsiemy się po wypadku, drżymy gdy dowiadujemy się o chorobie lub śmierci bliskiej osoby, trzęsiemy się w chwilach emocjonalnych uniesień chwil radości i napięcia , czy też drżymy przy wybudzeniu z narkozy po operacji , czy po porodzie naturalnym czy cesarskim cięciu.

Te drżenia w wielu kulturach nabrały negatywnego znaczenia. Są odbierane jako oznaka słabości i nadmiernej wrażliwości, a nawet jako oznaka choroby. W świecie w którym liczy się dzisiaj siła i władza, na słabość i bycie wrażliwym nie ma już miejsca. Nadane negatywne zabarwienie powoduje, że drżenia są tłumione za pomocą środków uspokajających lub zwyczajnie się ich unika, czego skutkiem jest chroniczny ból ciała
i utrzymujące się napięcie w znacznym stopniu utrudniające lub uniemożliwiające powrót do zdrowia. Drżenia w skuteczny sposób wspierają metody psychoterapeutyczne, wzbogacają proces terapeutyczny poprzez nawiązanie dialogu
z pacjentem w oparciu o materiał wnoszony poprzez TRE.

Jak ciało powinno drżeć?

U każdej osoby następują inne wydarzenia życiowe, a więc równolegle rozwija się też specyficzny dla danej osoby wzorzec napięć mięśniowych. Dlatego nie istnieje „jeden” właściwy sposób drżenia. Często można obserwować podobne wzorce drżenia, ponieważ struktura mięśni w ciele jest identyczna. Ciało wie dokładnie, jak ma się rozluźnić. Cały ten dialog w umyśle stanowi jedynie ingerencję i osąd ego. Neurogeniczne drżenia są opisywane jako masaż ciała od środka i w większości są doświadczana jako łagodne I przyjemne pulsacje, przy których pojawia się uczucie ciepła rozchodzącego się po całym ciele.. Niektóre osoby doświadczają widocznych wibracji mięśni o dużej amplitudzie co świadczy o tym ,że energia przechodzi przez duże grupy zwartych i napiętych mięśni, inni doświadczają delikatnych, wewnętrznych, bardzie wysublimowanych drżeń, mniej widocznych, przypominających drżenie włączonego silnika w samochodzie i rozchodzących się miarowo w różnych częściach ciała rozluźniając te obszary. Kiedy już głębokie napięcia w ciele zostaną rozluźnione, zaś urazy psychiczne- uwolnione ciało będzie drżało w sposób, który przypomina nieco delikatne i przyjemne mruczenie kota.

Drżenia każdej osoby są inne bo każdy z nas ma inną, unikalną dla danej osoby historię zapisaną w ciele i inne wzorce napięć z nią związanych. To że ciało drży i w jaki sposób zadrży jest regulowane przez pień mózgu. Zazwyczaj ciało zaczyna rozluźniać wzorzec w którym znajduje się pierwotne napięcie , u niektórych drżenie zaczyna się od ud, inni doświadczają drżenia ramion i barków, miednicy, twarzy. Nie ma wzorca drżeń idealnego, każdy z nas swój najlepszy wzorzec drżeń, który w danej chwili dla ciała jest wyzwalający. Ciało jest genialnym komputerem, który podąża zgodnie ze swoim programem. Zaufaj ciału … i obserwuj jego proces to słowa, które przekazujemy w TRE.

W jaki sposób drżenia przywracają ciało do stanu relaksacji?

Ćwiczenia TRE poprzez wywołane nimi drżenia przywracają ciała do równowagi
w której wszystkie układy (neurologiczny, biochemiczny, anatomiczny) pracują
w harmonii. Drżenia spełniają rolę wyłącznika nadmiernego stanu pobudzenia
w centralnym układzie nerwowym powstałego jako instynktowna reakcja
i walki/ucieczki lub zamrożenia w stresie lub traumie. Działanie wyłącznika polega na wytworzeniu wibracji w postaci kurczenia i rozkurczania mięśni i tkanki powięziowej, która uwalnia wytworzoną w czasie stresu lub traumy energię zatrzymaną w mięśniach i tkance łącznej. Drżenie jest wrodzoną odpowiedzią ciała na uspokojenie gdy jest nadmiernie pobudzone stresem lub traumą, często jest postrzegane jako oznaka słabości, która jest tłumiona czego skutkiem jest chronicznie napięte i zestresowane ciało. Drżenia uwalniają traumatyczne doświadczenie w taki sam sposób jak ono powstało, inicjując poprzez pień mózgu rozładowanie fizycznego napięcia związanego
z tym wydarzeniem (mięśni, które zginają ciało w postawie obronnej ) zanim się one rozprzestrzenią pulsując w innych częściach. Drżenia zmniejszają napięcia wszystkich tkanek co pogłębia kontakt z ciałem Ćwiczenia TRE wywołują drżenia mięśni głęboko położonych w ciele, wibrujących w takim tempie i częstotliwości aby zintegrować te doświadczenia i uwolnić wzorce napięciowe. Zdrowie jest przywracane na wszystkich poziomach równocześnie, również na poziomie emocjonalnym

Czy w czasie drżeń pojawiają się emocje?

Czasem podczas drżeń niektóre osoby doświadczają znacznego uwolnienia emocji. Czasem pojawia się lęk lub złość, czasem radość i śmiech by potem pojawiła się przestrzeń na smutek. U niektórych pojawiają się obrazy związane z przeżytą traumą, wyzwalają się niedokończone reakcje, podczas gdy inni podczas drżeń nie odczuwają emocji i nie mają kontaktu ze wspomnieniami, a pomimo to ciało odczuwa znaczne psychiczne i fizyczne uwolnienie. Nie jest koniecznym, aby podczas drżeń doznawać lub przeżywać jakiekolwiek emocje lub oglądać obrazy związane z przeżytą traumą, aby się z niej uwolnić. Trauma jest uwolniona z ciała bez konieczności mówienia o niej
i wspominania poprzez obraz i emocje. Jest to dużą korzyścią dla ćwiczeń TRE.

Niektóre osoby, które doświadczyły wielokrotnych traum w życiu mogą czasami doświadczać lęku i niepokoju podczas ćwiczeń. Ten lęk nie jest spowodowany samym drżeniem (większość osób uważa drżenie za przyjemne), lecz czasami jest to spowodowane intensywnością przykrywających go emocji, której natury nie jesteśmy już dalej w stanie tłumić w sobie. W takich sytuacjach te osoby potrzebują świadomego poprowadzenia poprzez proces TRE przez osobę wyszkoloną i certyfikowaną w tej metodzie. Może się również okazać , że takie osoby potrzebują pomocy psychoterapeuty i regularnej terapii aby zintegrować pojawiające się odczucia. Ważne jest poinformować, iż w sytuacji, gdy poczują dyskomfort lub niepokój zawsze mogą powstrzymać drżenia poprzez wyprostowanie nóg i w ten sposób zadbać o swój komfort. W TRE im mniej tym lepiej, drżenia mają swoje tempo i nie należy niczego wymuszać.