KONTAKT

Jak do nas trafić?

Dojechać do nas można autobusem linii nr 3. Znajdujemy się obok przedszkola Calineczka (kierując się na Jamno, trzeci wjazd w lewo od stacji Orlen)

Centrum Pracy z Ciałem
Joanna Wołoszczuk
ul. Austriacka 1, 75-430 Koszalin

NIP:669-187-74-69
REGON: 330350658

Konto Pekao S.A
73 1240 1428 1111 0010 4799 9793

Kontakt do biura:
Joanna Wołoszczuk: 608 613 989
e-mail: biuro@centrumpracyzcialem.pl

Napisz do nas:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Zgodnie z art. 13.1. i .2. rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119), dalej rodo, informujemy, że:
1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Joanna Wołoszczuk prowadząca firmę pod nazwą Centrum Pracy z Ciałem Joanna Wołoszczuk z siedzibą w Koszalinie, ul Austriacka 1, 75-430 Koszalin;  REGON 330350658 adres e-mail: biuro@centrumpracyzcialem.pl
2/ Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art.  6 ust. 1 lit .a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 R. i w celu odpowiedzi na zadawane pytania.
3/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu żądania ich usunięcia.
4/ Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, do sprostowania, usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody, do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
5/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia rodo

6/ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Pełna treść Polityki Prywatności.