WARSZTATY TRE®

Warsztaty TRE® przedstawiają metodę TRE® poprzez jej doświadczanie na sobie.
W czasie zajęć przedstawione są informacje ułatwiające zrozumienie oddziaływania TRE®.

Doświadczenie TRE® na warsztacie umożliwi Tobie poznanie związku pomiędzy napięciami w ciele, a Twoim funkcjonowaniem w życiu. Zrozumiesz, jak życie w warunkach chronicznego stresu i/ lub doświadczenie przytłaczających efektów traumy wpływa na Twoje codzienne funkcjonowanie.

Na warsztacie zdobędziesz podstawową wiedzę o ćwiczeniach TRE®, ich korzyściach i wpływie na codzienne życie. Warsztat  jest wprowadzeniem do pogłębienia wiedzy o TRE® i pracy poprzez TRE® na 3-dniowym warsztacie szkoleniowym TRE®. Nie daje uprawnień do prowadzenia TRE® indywidualnie i grupowo.

Warsztaty będą prowadzone przez licencjonowanego nauczyciela metody TRE® – Joannę Wołoszczuk.